Bảng đánh giá chiều cao, cân nặng của trẻ

0

Các thông tin tiêu chuẩn trong bảng đánh giá chiều cao, cân nặng của trẻ sẽ giúp cho Phụ huynh theo dõi được tiến trình phát triển của bé và có chương trình dinh dưỡng, vận động phù hợp cho trẻ.

bang-danh-gia-chieu-cao-can-nang-cua-tre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lượt xem: (152)

Leave A Reply