Giờ Thí Nghiệm

0

Chuyện hôm qua của cô trò lớp chúng con…🏘🏘🏘🌍🌎🌏” Trứng chìm, trứng nổi”. Làm sao để quả trứng có thể nổi lên được cả nhà cùng quan sát chúng con lớp mẫu giáo làm 1 thí nghiệm nhỏ a.gio-thi-nghiem (1) gio-thi-nghiem (2) gio-thi-nghiem (3) gio-thi-nghiem (4) gio-thi-nghiem (5) gio-thi-nghiem (6) gio-thi-nghiem (7) gio-thi-nghiem (8) gio-thi-nghiem (9) gio-thi-nghiem (10) gio-thi-nghiem (11) gio-thi-nghiem (12) gio-thi-nghiem (13) gio-thi-nghiem (14) gio-thi-nghiem (15) gio-thi-nghiem (16) gio-thi-nghiem (17) gio-thi-nghiem (18) gio-thi-nghiem (19) gio-thi-nghiem (20) gio-thi-nghiem (21) gio-thi-nghiem (22) gio-thi-nghiem (23) gio-thi-nghiem (24)

– Lượt xem: (9)

Leave A Reply