Lễ tổng kết năm học 2016-2017

0

Video trong lễ tổng kết năm học 2016-2017 và lễ ra trường cho các con mẫu giáo lớn để chuẩn bị hành trang vào lớp một. Một môi trường mới, cô giáo mới bạn bè mới. Cô chúc các con dù ở môi trường nào thì cũng luôn ngoan ngoãn, nghe lời và học thật gỏi nhé!


Một số hình ảnh

anh-tong-ket-2017 (39) anh-tong-ket-2017 (38) anh-tong-ket-2017 (37) anh-tong-ket-2017 (36) anh-tong-ket-2017 (35) anh-tong-ket-2017 (30) anh-tong-ket-2017 (31) anh-tong-ket-2017 (32) anh-tong-ket-2017 (33) anh-tong-ket-2017 (34) anh-tong-ket-2017 (29) anh-tong-ket-2017 (28) anh-tong-ket-2017 (27) anh-tong-ket-2017 (26) anh-tong-ket-2017 (25) anh-tong-ket-2017 (20) anh-tong-ket-2017 (21) anh-tong-ket-2017 (22) anh-tong-ket-2017 (23) anh-tong-ket-2017 (24) anh-tong-ket-2017 (19) anh-tong-ket-2017 (18) anh-tong-ket-2017 (17) anh-tong-ket-2017 (16) anh-tong-ket-2017 (15) anh-tong-ket-2017 (13) anh-tong-ket-2017 (13) anh-tong-ket-2017 (14) anh-tong-ket-2017 (14) anh-tong-ket-2017 (15) anh-tong-ket-2017 (12) anh-tong-ket-2017 (12) anh-tong-ket-2017 (11) anh-tong-ket-2017 (11) anh-tong-ket-2017 (10) anh-tong-ket-2017 (8) anh-tong-ket-2017 (5) anh-tong-ket-2017 (6) anh-tong-ket-2017 (8) anh-tong-ket-2017 (6) anh-tong-ket-2017 (9) anh-tong-ket-2017 (9) anh-tong-ket-2017 (7) anh-tong-ket-2017 (7) anh-tong-ket-2017 (10) tong-ket-2017 anh-tong-ket-2017 (1) anh-tong-ket-2017 (1) anh-tong-ket-2017 (2) anh-tong-ket-2017 (2)

– Lượt xem: (221)

Leave A Reply