Nhận biết quả bưởi và quả chuối

0

Hôm nay các con được cô giáo dạy phân biệt và nhận biết các loại quả đấy bố mẹ ạ.

Cụ thể là quả chuối và quả buởi, các con được học vị của nó như thế nào? Hình dáng quả ra làm sao?

Bố mẹ cùng xem con học nhé

nhanbiet chuoi buoi (1) nhanbiet chuoi buoi (2) nhanbiet chuoi buoi (3) nhanbiet chuoi buoi (4) nhanbiet chuoi buoi (5) nhanbiet chuoi buoi (6) nhanbiet chuoi buoi (7) nhanbiet chuoi buoi (8) nhanbiet chuoi buoi (9) nhanbiet chuoi buoi (10) nhanbiet chuoi buoi (11) nhanbiet chuoi buoi (12) nhanbiet chuoi buoi (13) nhanbiet chuoi buoi (14) nhanbiet chuoi buoi (15) nhanbiet chuoi buoi (16) nhanbiet chuoi buoi (17)

– Lượt xem: (8)

Leave A Reply