Nhật ký ngày 5-7-2017 của con

0

Giờ học tiếng anh của chúng con ạ.😍😍😍

tieng-anh-5-7-20171 tieng-anh-5-7-20172 tieng-anh-5-7-20173 tieng-anh-5-7-20174 tieng-anh-5-7-20175 tieng-anh-5-7-20176 tieng-anh-5-7-20177

Buổi chiều của các bạn lớp mẫu giáo lớn 😘😜😝

mgl-ngay-5-7-20171 mgl-ngay-5-7-20172 mgl-ngay-5-7-20173 mgl-ngay-5-7-20174 mgl-ngay-5-7-20175 mgl-ngay-5-7-20176

Các bạn của lớp Mẫu giáo bé bên những khối hình ạ.

mgb-ngay-5-7-20171 mgb-ngay-5-7-20172 mgb-ngay-5-7-20173 mgb-ngay-5-7-20174 mgb-ngay-5-7-20175 mgb-ngay-5-7-20176 mgb-ngay-5-7-20177

– Lượt xem: (43)

Leave A Reply