Tagged: đồng thời là thủy cung có đường hầm đầu tiên tại Hà Nội. Dưới đây là những cái ” nhất” của thủy cung tuyệt vời này.