Discussion1 Comment

  1. Mặc đồng phục trong ngày mưa sẽ rất khó khăn nhưng nhà trường cố gắng để có thể tối đa học sinh mặc đồng phục học sinh đến trường thì rất tốt đấy ạ.

Leave A Reply