Camera

Hệ thống Camera trực tuyến hỗ trợ truy cập Camera trực tiếp trên trình duyệt điện thoại, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng… không cần cài đặt phần mềm hoặc các ứng dụng bổ trợ, thuận tiện cho các Phụ huynh truy cập.

 

CAMERA SẢNH TẦNG 1

– Xem trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên iPhone/iPad: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Android: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>

Mật khẩu: Gọi số 02466737007  để nhận mật khẩu

LỚP SỐ 4

– Xem trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên iPhone/iPad: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Android: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>

Mật khẩu: Gọi số 02466737007  để nhận mật khẩu

 

LỚP SỐ 3

– Xem trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên iPhone/iPad: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Android: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>

Mật khẩu: Gọi số 02466737007  để nhận mật khẩu

 

LỚP SỐ 2

– Xem trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên iPhone/iPad: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Android: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>

Mật khẩu: Gọi số 02466737007  để nhận mật khẩu

 

LỚP SỐ 1

– Xem trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên iPhone/iPad: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Android: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>

Mật khẩu: Gọi số 02466737007  để nhận mật khẩu

 

LỚP SỐ 5

– Xem trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên iPhone/iPad: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Android: Nhấn vào đây >>>

– Xem trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>

Mật khẩu: Gọi số 02466737007  để nhận mật khẩu

 

Dịch vụ Cloud Camera được cung cấp bởi www.cameramamnon.com

Mọi thông tin hỗ trợ dịch vụ, vui lòng gọi số 024 6673 7007