Giờ học mỹ thuật của các bạn trường Mầm Non Minh Phúc

Hãy cùng bé yêu : Sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện lại ý tưởng, cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về thế giới xung quanh qua màu sắc . Sự sáng tạo trong bộ môn này thúc đẩy não tiếp nhận và xử lý thông tin hình ảnh nhanh hơn, giúp bé phát triển khả năng tưởng tượng phong phú hơn và tăng tính nhạy cảm đối với cuộc sống.
Sáng tạo không nhất thiết phải quá cầu kỳ, mà đơn giản trẻ hình dung tưởng tượng ra mọi vật , hiện tượng xung quanh trẻ . Và hôm nay các bạn muốn tưởng tượng ra
Thật là tuyệt đẹp phải không các bạn?
Mời các bạn hãy cùng ghé thăm và chiêm ngưỡng các tác phẩm cực kỳ sáng tạo của các họa sĩ nhà trẻ trường mầm non Minh Phúc .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *