Giờ học sáng tạo: “Làm bọ cánh cam”

Thế giới xung quanh có biết bao nhiêu con vật. Các bé đã được nghe, được xem các con vật nhưng tự tay làm thì thật là một trải nghiệm hoàn toàn mớ.

Ngày hôm nay chúng con cùng nhau tự tay sáng tạo làm con bọ cánh cam đó bố mẹ ạ. Bố mẹ thấy con có giỏi không ?

Cùng cổ vũ và xem các tác phẩm “handmade” của chính các con bố mẹ nhé.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *