Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON MINH PHÚC

Địa chỉ: Số 9 Lô B, Tràng Hào, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hiệu trưởng: Ngô Thị Thanh Minh
Điện thoại: 046 6637 468
Di động: 0982 102 672 – 0946 593 368
Email: mamnonminhphuchn@gmail.com