Thông báo nâng cấp Website

Mầm non Minh Phúc đang thực hiện nâng cấp Website. Hệ thống Camera trực tuyến vẫn truy cập bình thường, phụ huynh nhấn vào biểu tượng hướng dẫn xem camera để truy cập camera.

Các nội dung khách, Mầm non Minh Phúc đang tiến hành nâng cấp, quý phụ huynh vui lòng truy cập trở lại sau 24 giờ nữa.

Xin cảm ơn!

BGH Nhà trường.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *